Zapowiedzi

Civic/Participatory Budget in the Visegrad Group Countries in the Context of Good Practices | Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj

Civic/Participatory Budget in the Visegrad Group Countries in the Context of Good Practices | Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj

środa, 3 marca 2021

“Civic/Participatory Budget in the Visegrad Group Countries in the Context of Good Practices”, written by Maria Marczewska-Rytko and Dorota Maj, is the first book in the world that deals with the problem of comparing legal solutions and practical implementations of a civic budget in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia (in the Visegrad Group countries). The book’s strong point is its interdisciplinary character. Who will gladly reach for it? Certainly a political scientist, because he/she will get a lot of information, for example, about trends in modern democracies or the possibilities of exercising citizen’s rights within the participatory budget. Lawyers will find many important things in this book – from the juridical foundations of constructing and functioning of the civic/participatory budget to the legal acts in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. They should pay special attention to the part four of the book as it collects legal acts in the national languages ​​of given states. An important addressee of this book are employees of public administration, who, in the chapter on legal foundations, will find ready legal acts, which are the basis for the introduction of civic/participatory budget in the countries of the Visegrad Group. It is also an important study for historians. Historians interested in the history of ideas (the first chapter is the history of the idea of ​​a civic/participatory budget); historians who specialise in the history of institutions, democracy or the history of contemporary politics in general. The sociologist will read this book with curiosity, for he/she will see how statistical differences divide the countries of the Visegrad Group in implementing the civic/participatory budget (especially in part three of the book). He/She will learn that in Poland and Slovakia interest in this form of participation was the earliest (it started10 years ago). He/She will gain knowledge that Poland is the most advanced country not only in legal terms but also in practical terms in implementing the civic/participatory budget. At the same time there is still a long way to go for Hungary to implement this concept. Specialists in international relations will read this book with interest. They will find out that the geopolitical closeness of the countries of the Visegrad Group does not translate into the same level of development of these countries when it comes to implementing the civic/participatory budget. Policy makers should also reach for this book to take advantage of the knowledge presented by the researchers. In this way, they can improve implementation of the civic/participatory budget concept important for democracy, and thus can de facto improve the quality of life of citizens in their countries. To sum up, the book is a compendium of theoretical and practical knowledge about the civic budget and forms of its implementation in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia.

Jagiellonian University Professor Anna Citkowska-Kimla, Ph.D.


 

Wybrane zagadnienia z psychologii religii. Funkcja i tożsamość | red. Jacek Śliwak, Beata Zarzycka, Rafał P. Bartczuk, Michał Wiechetek, Marek Marzel

Wybrane zagadnienia z psychologii religii. Funkcja i tożsamość | red. Jacek Śliwak, Beata Zarzycka, Rafał P. Bartczuk, Michał Wiechetek, Marek Marzel

wtorek, 2 marca 2021

Tematyka psychologii religii obejmuje wiele ważnych i interesujących zagadnień, które w istotny sposób wiążą się z religijnym funkcjonowaniem jednostki i społeczeństwa, a także określa specyfikę interakcji jednostka ‒ religia. W obecnej aktywności naukowej coraz częściej sięga się zatem do opracowania zagadnień osobowościowych i społecznych z uwzględnieniem treści religijnych, dzięki czemu uzyskujemy całościowy, integralny obraz rzeczywistości. Książka […] doskonale wpisuje się w nurt współczesnych wyzwań badawczych dotyczących aktualnych zagadnień psychologii religii. Prezentuje ona aktualne wyniki badań z zakresu indywidualnych i społecznych uwarunkowań i funkcji religijnego funkcjonowania człowieka.
Zakres merytoryczny książki jest dość szeroki, […] jednak konkretnie prezentuje zagadnienia fenomenu religijności i duchowości w życiu człowieka, wskazując na ich zasadnicze funkcje i tożsamość. Zaletą książki jest teoretyczne i empiryczne potwierdzenie wielowymiarowych i złożonych powiązań między sferą religijną i duchową a wybranymi elementami życia indywidualnego i społecznego człowieka.

Z recenzji ks. dra hab. Dariusza Kroka, prof. Uniwersytetu Opolskiego
Kierownika Zakładu Psychologii Zdrowia i Profilaktyki

Polscy Brazylijczycy/Brasileiro-Poloneses, t. 1 | red. Witold Rewera, Fabricio J. Nazzari Vicroski

Polscy Brazylijczycy/Brasileiro-Poloneses, t. 1 | red. Witold Rewera, Fabricio J. Nazzari Vicroski

poniedziałek, 1 marca 2021

Owoce prac zespołu badawczego, kierowanego przez prof. Witolda Rewerę, są odważnym i potrzebnym krokiem w kierunku odzyskania pamięci o setkach tysięcy Polek i Polaków, którzy w wiekach XIX i XX byli indukowani przez różne czynniki społeczne i polityczne do wybrania egzotycznych antypodów ówczesnego świata jako miejsca życia, rozwoju i spełnienia. Książka służy przypomnieniu ich doświadczenia i tożsamości, roli, jaką odegrali w nowej rzeczywistości, związku z Ojczyzną, a także miejsca, które zajmują ich potomkowie w Brazylii.

dr hab. prof. KUL Andrzej Pietrzak


Ks. Kazimierz Długosz, prowincjał chrystusowców w Brazylii, zaświadczył, że nasi rodacy na emigracyjnej tułaczce nie czuli się opuszczeni, mogąc czuć opiekę Królowej Polski. Wszechobecne credo: Polonia semper fidelis. Przypomina  ono potomkom Polaków ich korzenie oraz wzywa do wierności wierze ojców. Polskie dziedzictwo językowe łączy pokolenia, ojczysta tożsamość wciąż jest widoczna i z dumą kultywowana. Oby także w Polsce zechciano o tym wiedzieć w imię oczekiwanej konstruktywnej współpracy.

Witold Rewera


 

Perspektywy zawodowe studentów prawa | Monika Kępa, Sławomir Pilipiec

Perspektywy zawodowe studentów prawa | Monika Kępa, Sławomir Pilipiec

piątek, 26 lutego 2021

Autorzy opracowania dostrzegają istotę problemów w zakresie kształtowania perspektyw zawodowych studentów prawa, a wielowątkowością wywodu w dużym zakresie wyczerpują temat możliwości zawodowych po ukończeniu studiów prawniczych. Z pozytywną opinią recenzenta publikacja spotyka się o tyle, że wytyczony przez au-torów zakres i przedmiot rozważań, a także problemy badawcze prezentowane w jej treści uwzględniają złożoność tematu perspektyw studentów i absolwentów prawa, jak również jego doniosłość w kontekście skali i odniesienia do zastosowania prezentowanych wyników badań w praktyce. […] Podsumowując niniejszą recenzję, bardzo wysoko należy ocenić wartość naukową i praktyczną przedłożonego opracowania, a także warsztat naukowy autorów.

Z recenzji dra hab. prof. UŚ Mirosława Pawełczyka